Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | dc@alterego.cz

ALTER EGO

Kdo jsme a čím se zabýváme

Spolek ALTER EGO - institut pro podporu vzdělanosti byl založen v roce 2003 se záměrem motivovat a podporovat konkrétní cílové skupiny lidí v komplexním rozvoji jejich klíčových osobních, případně profesních kompetencí prostřednictvím formálního i neformálního vzdělávání, upozorňovat na společenskou důležitost vzdělanosti a napomáhat různými aktivitami zlepšení stavu v této oblasti.

Ve svém působení se zaměřujeme na sociálně psychologické vzdělávání s vazbou na příbuzné společenskovědní obory. Své aktivity realizujeme v rámci dvou hlavních cílových skupin. Tou první jsou pracovníci různých typů škol a školských zařízení a sociální pracovníci, tou druhou pak náhradní rodiče - pěstouni a osvojitelé.

Dlouhodobě však pracujeme i se specifickými skupinami dětí a dospívajících, které mají oproti svým vrstevníkům omezené příležitosti nebo jsou z nich zcela vyloučeni pro svůj zdravotní či sociální hendikep, případně pro jiné překážky.     

Náš realizační tým se pružně formuje a doplňuje z početné základny lidí různého profesního zaměření a oborové specializace. Spolupracujeme též s celou řadou externích odborníků, kteří svou kvalifikací či aprobací dokrývají nebo zcela zastřešují potřeby jednotlivých programů či akcí. 

© 2003 - 2024 ALTER EGO - institut pro podporu vzdělanosti, z. s.