Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | dc@alterego.cz

ALTER EGO

Realizační filozofie našich programů

V našem profesním působení vždy pracujeme s cíli a orientujeme program k jejich dosažení. Ve všech našich programech, jejichž cílem, ale i jednotícím principem je podpora komplexního rozvoje osobnosti, považujeme za základ práci s realitou, resp. s realitami, ve kterých se lidé běžně pohybují, stejně jako s distinkcemi, skrze které se v rámci svého životního stylu vymezují.

Námi oblíbeným a tak často využívaným nástrojem jsou zabezpečené simulace reality s programově vyvolanými interakcemi, tj. různé tréninkové (zátěžové) situace, kde jako akcelerátor procesu sociálního učení uplatňujeme koncept práce tzv. "na hraně osobního komfortu", kdy jedinec musí pro zdárné zvládnutí dané situace nebo vyřešení zadaného úkolu opustit nedostačující či neplatné stereotypy a aktualizovat své zvládací strategie. Žádoucím a plánovaným výsledkem je ověření a osvojení takových vzorců chování, které bude schopen analogicky a přiměřeně využít v reálných životních situacích.

Nebojíme se netradičních médií, velmi náročných aktivit, ani vysoké autentičnosti a intenzity průběhu i výsledku realizovaného programu. Postupujeme však vždy s náležitým respektem specifik dané skupiny, se kterou pracujeme. Hlavním prostředkem je tak reálný zážitek s odpovídající reflexí. Všechny námi využívané nástroje, postupy a metody práce vycházejí z našeho vzdělání, profesních i životních zkušeností. Vedle zcela vlastních a autorských prvků, čerpáme inspiraci z rozličných zdrojů, programy pak stavíme s větší či menší mírou unikátnosti, vždy jim ale dodáváme originální kompozici, aranžmá, osobitý styl a hlavně aktuálně jedinečný kontext.

© 2003 - 2021 ALTER EGO - institut pro podporu vzdělanosti, z. s.